RING OSS - 0520-50 72 11

OVK besiktning Fyrstad

RING OSS - 0520-50 72 11

Om oss

Vi har jobbat med ventilation och OVK-besiktning i Fyrstad sedan 1983.

JJ Ventservice AB startades 2006 och drivs av ägaren Jarmo Juntunen. Jarmo har jobbat med ventilation sedan 1983 där han bland annat har bytt äldre system för att sänka elförbrukningen, installerat värmeväxlare, utfört service av ventilation och OVK-besiktning i Fyrstad. Vårt företag utgår från Trollhättan men är verksamma med sina tjänster även i Uddevalla, Vänersborg och Lysekil med omnejd. Vi är experter på allt som har med ventilationssystem och OVK-besiktning i Fyrstad att göra! Kontakta oss när du behöver göra en certifierad funktionskontroll av ditt ventilationssystem genom OVK-besiktning i Fyrstad!

Experter på OVK-besiktning i Fyrstad

Alla har rätt till ren luft inomhus. Vi hjälper dig med service av såväl gamla som nya ventilationssystem i bostäder och OVK-besiktning i Fyrstad. Hur vet man säkrast att ens ventilationssystem uppfyller de grundläggande kraven för bra inomhusluft? Det vet man inte förrän man har genomfört en OVK-besiktning i Fyrstad. Vi har kompetensen och expertisen att åtgärda och laga de flesta problem i ett ventilationssystem. Vi är även återförsäljare av FläktWoods bostadsventilation och Bahco minivent. Detta gör att vi alltid jobbar med originaldelar vid byte av filter och reservdelar.

Regelbundna besiktningar för bra inomhusklimat

En OVK-besiktning i Fyrstad skall alltid göras första gången innan ventilationen tas i bruk. Därefter  skall den göras regelbundet med flera års mellanrum i de flesta byggnader där det pågår aktivitet. Syftet är inget annat än att visa att fastigheten har ett optimalt inomhusklimat och att ventilationen fungerar som den skall. Vårt företag innehar certifikat för funktionskontroll av ventilationssystem behörighet K. Vi utför alla OVK-besiktningar i Fyrstad och ger förslag på åtgärder, där det behövs!

Är det dags för ny OVK-besiktning i Fyrstad? Kontakta oss för att bok tid med en av våra duktiga medarbetare för kontroll av ert ventilationssystem!