RING OSS - 0520-50 72 11

OVK besiktning Fyrstad

RING OSS - 0520-50 72 11

OVK-besiktning

Vi hjälper dig när ditt ventilationssystem behöver OVK-besiktning i Fyrstad för renare inomhusluft.

Hur står det till med luftkvalitén i din fastighet? OVK-besiktning i Fyrstad skall göras regelbundet, man brukar sikta på var 3:e eller 6:e år. Om du ska bruka din ventilation för allra första gången så bör en OVK-besiktning i Fyrstad även göras vid start tillfället. Vi kan hjälpa dig fastställa hur pass bra dina ventilationssystem är genom en OVK-besiktning i Fyrstad och i fall den behöver underhållas, renas eller bytas ut helt. Kontakta oss om du behöver hjälp med kontroll av din ventilation genom en OVK-besiktning i Fyrstad. Vi utgår från Trollhättan men är verksamma även i Uddevalla, Vänersborg och Lysekil med omnejd.

När skall en OVK-besiktning göras?

Reglerna för hur ofta en fastighetsägare skall göra en OVK-besiktning i Fyrstad är olika för olika byggnader. För de allra flesta byggnader skall obligatorisk och återkommande besiktning göras regelbundet. Här ger vi en översikt över tidsintervaller för olika fastigheter med olika typer av ventilationssystem.

1. Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader – oavsett typ av ventilationssystem skall göra en OVK-besiktning i Fyrstad göras var 3:e år.

2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande – FT-, FTX-ventilation var 3:e år.

3. Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande – S-, F-, FX-ventilation var 6:e år.

4. En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation – endast en första OVK-besiktning vid installationen och innan den tas i bruk.

Service och underhållning

För oss är det en självklarhet att erbjuda service och underhållning av ventilationssystem så att inomhusmiljön är optimal. Därför erbjuder vi, förutom OVK-besiktning i Fyrstad, även service av ventilation där rensning, reparation och även uppdatering av delar behöver göras. Vi bedriver försäljning av reservdelar till ventilationssystem samt filter till dessa. Vi är även återförsäljare av FläktGroups bostadsventilations hela sortiment, samt motorer och delar till Bahco ACF (minimaster/minivent), motorer och delar till Bahco ACJ (luftvärme), frånluftsdon, tilluftsdon, överluftsdon, takhuvar, galler med mera.

Vet du som fastighets- eller bostadsägare vilket ventilationssystem du har och när du bör göra din nästa OVK-besiktning i Fyrstad? Kontakta oss så vägleder vi dig!